tel: +48 61 307 06 88 tel: +48 694 093 972

Sprawozdania środowiskowe

Zapewniamy profesjonalną obsługę Twojej firmy w zakresie ochrony środowiska
Nasz zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania. Zadzwoń: +48 61 307 06 88
Zadzwoń do nas Napisz do nas
Obsługa firm z zakresu ochrony środowiska

  • Sporządzanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wszystkie podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek składania raz do roku sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.
  • Zbiorcze zestawienia o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów – składane są raz do roku do Urzędu Marszałkowskiego przez wszystkie podmioty wytwarzające odpady.
  • Raporty do KOBiZE – wszystkie podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza obowiązane są do 28 lutego złożyć raporty za poprzedni rok do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
  • Sporządzanie sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – wykonywanie sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016.
  • Sprawozdania PRTR – wykonywanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.