tel: +48 61 307 06 88 tel: +48 694 093 972

Operat wodnoprawny - co to jest i jak go uzyskać

Chcesz wybudować staw, pomost, wylot kanalizacji deszczowej lub inne urządzenie wodne? Planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód - np. bezobsługowa myjnia samochodowa - lub mogącą mieć wpływ na stan hydrosfery? Możesz potrzebować operatu wodnoprawnego - specjalnego pozwolenia określającego zasady gospodarowania wodami na określonym obszarze. Poniżej dowiesz się co powinien zawierać operat wodnoprawny, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i jak uzyskać takie pozwolenie.

Czego dowiesz się na tej podstronie:
Operat wodnoprawny - pozwolenie dla myjni samochodowej


 1. Co to jest operat wodnoprawny?
 2. Co powinien zawierać operat wodnoprawny?
 3. Jakie są części składowe pozwolenia wodnoprawnego?
 4. Kiedy potrzebny jest operat wodno prawny?
 5. W jakim urzędzie uzyskać operat wodnoprawny?
 6. Jakie dokumenty są niezbędne do wydania operatu wodnoprawnego?
 7. Ile kosztuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego?
 8. Jak wygląda część opisowa operatu wodno prawnego?
 9. Jak wygląda część graficzna operatu wodnoprawnego?
 10. Jak uzyskać operat wodnoprawny?


Doświadczenie
Działamy od 2012 roku!
Pasja
Lubimy to, co robimy
Elastyczność
Indywidualne podejście
Grupa ekspertów
Wysoko wykwalifikowana kadra


Co to jest operat wodnoprawny


Operat wodnoprawny jest dokumentem, który określa zasady gospodarowania wodami na określonym obszarze. Zawiera on informacje dotyczące planowania i kontrolowania wykorzystania zasobów wodnych, a także reguluje korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych. Operat wodnoprawny jest opracowywany przez właściwe organy państwowe i może być uaktualniany w miarę potrzeb. Celem operatu jest ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych, a także zapewnienie bezpiecznego i sprawnego dostarczania wody dla różnych potrzeb.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?


Operat wodno prawny jest dokumentem opracowywanym na potrzeby prowadzenia działalności wodnej, w szczególności dotyczącej użytkowania i gospodarowania wodami. Zawiera on informacje dotyczące m.in.:

 • Stanu faktycznego wód w danym rejonie, w tym ich jakości, ilości, przepływu i użytkowania;
 • Zasad i warunków korzystania z wód, w tym przepisów i regulacji prawnych dotyczących użytkowania i gospodarowania wodami;
 • Prognoz zapotrzebowania na wody w danym rejonie w perspektywie kilku lat;
 • Proponowanych rozwiązań dotyczących gospodarowania i użytkowania wód, w tym planów inwestycyjnych i projektów infrastrukturalnych;
 • Oceny skutków ekologicznych i środowiskowych proponowanych rozwiązań;
 • Konieczności ochrony siedlisk i gatunków chronionych oraz ich funkcji ekologicznych;
 • Zalecenia dotyczące gospodarki wodnej, w tym konieczności dostosowania działań do wyznaczonych celów i standardów środowiskowych.

Operat wodnoprawny jest niezbędnym narzędziem do planowania i kontrolowania gospodarki wodnej oraz do uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Zbyt skomplikowane? Załatwimy to za Ciebie - sporządzimy dokumentację, wypełnimy wniosek i kompleksowo zajmiemy się Tobą oraz Twoją firmą. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej - +48 61 307 06 88


Części składowe pozwolenia wodnoprawnego

Operat wodnoprawny - jak go uzyskać


Operat wodnoprawny składa się z kilku części, które zawierają ważne informacje dotyczące pozwolenia na wykorzystanie wód. Oto niektóre z części składowych pozwolenia wodnoprawnego:

 • Dokumentacja techniczna: zawiera szczegółowe informacje na temat projektu i jego oddziaływania na środowisko wodne.
 • Warunki udzielenia pozwolenia: określają warunki, jakie należy spełnić w celu otrzymania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Decyzja administracyjna: stanowi formalne udzielenie pozwolenia na wykorzystanie wód i jest wydawana przez właściwe organy administracji.
 • Plan zarządzania wodami: zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania wodami i monitorowania ich jakości.
 • Warunki eksploatacji: określają zasady korzystania z wód i zobowiązania właściciela do ich utrzymania i monitorowania.
 • Warunki nadzoru nad projektem: określają, jakie działania należy podjąć w celu monitorowania i kontrolowania projektu, aby zapewnić jego zgodność z warunkami pozwolenia.
 • Wymagania dotyczące ochrony środowiska: zawierają szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących ochrony środowiska, które należy spełnić w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Podsumowując, operat wodnoprawny zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące pozwolenia na wykorzystanie wód i jest niezbędnym elementem w procesie uzyskania pozwolenia na korzystanie z wód.

Chcesz uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Zadzwoń do nas! tel: 61 307 06 88

Kiedy potrzebny jest operat wodnoprawny?


Operat wodnoprawny jest potrzebny, gdy planowana jest jakakolwiek inwestycja, która może mieć wpływ na wody i ich użytkowanie, np. budowa zbiornika wodnego, regulacja rzeki, budowa melioracji, czy też budowa urządzeń wodnych. Operat wodnoprawny jest niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest wymagane przez prawo wodne w Polsce. Bez pozwolenia wodnoprawnego nie można rozpocząć planowanej inwestycji. Operat wodnoprawny jest więc ważnym dokumentem, który potwierdza, że inwestycja jest zgodna z prawem wodnym i nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko wodne.

W jakim urzędzie uzyskać operat wodnoprawny?


Operat wodnoprawny można uzyskać w wojewódzkim lub miejskim urzędzie gospodarki wodnej, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie i regulowanie korzystania z wód i zasobów wodnych. Można także uzyskać operat wodnoprawny w Starostwie Powiatowym lub w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. W zależności od konkretnego projektu, może być wymagane złożenie wniosku do kilku urzędów jednocześnie.

Dokumenty niezbędne do wydania operatu wodnoprawnego


Aby uzyskać operat wodnoprawny, konieczne jest dostarczenie do właściwego urzędu administracji wodnej następujących dokumentów:

 • Wniosek o wydanie operatu wodnoprawnego, zawierający szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji i jej wpływu na środowisko wodne.
 • Mapa sytuacyjna lub projekt geodezyjny, wskazujący położenie inwestycji w stosunku do istniejących granic i zbiorników wodnych.
 • Opis techniczny inwestycji, zawierający szczegółowe informacje na temat budowy i funkcjonowania.
 • Analiza oddziaływania na środowisko wodne, w tym ocena skutków dla jakości wód i życia wodnego oraz wpływu na wodne środowisko przyrodnicze.
 • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych lub decyzja o udzieleniu zgody na realizację inwestycji, jeśli jest wymagana.
 • Inne dokumenty wymagane przez właściwe prawo wodne, takie jak decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na odprowadzanie ścieków, itp.

Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od kraju i regionu, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z właściwym urzędem wodnym w celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów.

Ile kosztuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego?


Cena wydania pozwolenia wodnoprawnego zależy od kilku czynników, takich jak: typ i skala projektu, lokalizacja, wymagania wodnoprawne i procedury administracyjne. W Polsce opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego może wynosić kilkaset złotych do kilku tysięcy złotych. Zaleca się, aby skonsultować się z urzędem wodnym, w którym można uzyskać dokładne informacje na temat kosztów wydania pozwolenia wodnoprawnego w danej sytuacji.

Część opisowa operatu wodnoprawnego


Część opisowa operatu wodnoprawnego jest dokumentem, który opisuje wszystkie istotne informacje i dane dotyczące wód i zasobów wodnych na danym terenie. Zawiera ona szczegółowe informacje o:

 • Stanie wód i zasobów wodnych, w tym poziomach wód i przepływach wodnych.
 • Zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, stawy, rzeki i kanały.
 • Obiektach hydrotechnicznych, takich jak budowle melioracji wodnych, mosty, przepompownie itp.
 • Regulacji i kontroli wód, w tym przepisów i wytycznych dotyczących korzystania z wód.
 • Zmianach w stanie wód i zasobów wodnych, takich jak powodzie, susze i inne zjawiska.
 • Planach i programach zarządzania zasobami wodnymi, w tym planach ochrony i zrównoważonego wykorzystania wód.

Część opisowa operatu jest niezbędna dla wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem zasobami wodnymi, ponieważ zawiera ona kluczowe informacje potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących wód i zasobów wodnych. Jest to dokument, który jest stale aktualizowany i uzupełniany o nowe informacje, aby zapewnić, że jest on zawsze aktualny i odpowiada aktualnym potrzebom i wyzwaniom w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

Nie masz czasu lub chęci na takie tematy? Załatwimy to za Ciebie - stały outsourcing środowiskowy dla firm oraz całościowa obsługa procesu inwestycyjnego. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej - +48 61 307 06 88

Część graficzna operatu wodno prawnego

Część graficzna operatu wodnoprawnego


Część graficzna operatu wodnoprawnego składa się z map i rysunków, które ilustrują i wizualizują informacje opisane w części opisowej operatu. Mogą one obejmować:

 • Mapy topograficzne, na których są oznaczone granice działek, powierzchnie zalewowe, zbiorniki wodne i inne elementy związane z wodami.
 • Rysunki techniczne, które pokazują szczegółowe informacje o obiektach hydrotechnicznych, takich jak budowle melioracji wodnych, zbiorniki wodne, kanały itp.
 • Modele 3D, które pomagają wizualnie zrozumieć geometrię i funkcjonalność obiektów hydrotechnicznych.
 • Wykresy i tabele, które prezentują dane dotyczące stanu wód i parametrów hydrologicznych.

Wszystkie te elementy pomagają zrozumieć i interpretować informacje opisane w części opisowej operatu wodnoprawnego. Są one szczególnie przydatne dla osób, które nie znają się na hydrotechnice i potrzebują wizualnego wsparcia w interpretacji danych.

Jak uzyskać operat wodnoprawny?


Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę dla Ciebie i Twojej firmy! Dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności oraz sporządzimy wymaganą dokumentację - wszystkim się zajmiemy.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Liczby przemawiają na naszą korzyść:

> 10

lat doświadczenia

> 1326

zadowolonych klientów

100%

pozytywnych opinii