tel: +48 61 307 06 88 tel: +48 694 093 972

Prowadzenie ewidencji odpadów - obsługa BDO

Nikt nie ma wątpliwości, że racjonalna gospodarka odpadami ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Najlepsze efekty przynoszą rozwiązania systemowe pozwalające na ewidencję odpadów wytwarzanych i oddawanych. To właśnie temu ma służyć Baza Danych Odpadowych.

Co to jest BDO?


Obsługa wniosków BDOTo elektroniczna Baza Danych Odpadowych prowadzona przez marszałka każdego województwa. Została utworzona, by zmniejszyć ilość dzikich wysypisk, nielegalnych składowisk, ale przede wszystkim ograniczyć szarą strefę w obrocie odpadami.

Wiele firm sprowadza do Polski odpady z innych państw, nawet bardzo odległych. Za zadanie mają poddanie ich recyklingowi i utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska. Niestety rzeczywistość wygląda inaczej. Niektórzy przedsiębiorcy podpalają składowiska, by zarobić dodatkowe pieniądze z ogromną szkodą dla środowiska.

Zadaniem BDO jest ukrócenie tego nielegalnego procederu i racjonalna gospodarka odpadami. To bardzo ważne zadanie, tym bardziej że pod tym względem Polska ma wiele do nadrobienia w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Warunkiem skuteczności BDO są rzetelne sprawozdania przedsiębiorców i kontrola ich poprawności. Niestety nakłada to na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków.

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?


Zgodnie z ustawą niektóre podmioty gospodarcze wpisywane są do BDO automatycznie, z racji prowadzonej działalności. To przede wszystkim firmy zajmujące się odbiorem odpadów, ich składowaniem oraz recyklingiem. Dodatkowo temu przepisowi podlegają placówki służby zdrowia oraz firmy produkujące odpady niebezpieczne.

Niektóre podmioty gospodarcze muszą dokonać tego samodzielnie. To przede wszystkim firmy wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach zwrotnych, sklepy wielkopowierzchniowe, niektóre firmy budowlane, lokale gastronomiczne lub firmy usługowe.

To właśnie w ich imieniu przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i sporządzamy wnioski o rejestrację firmy w BDO.

Pamiętaj, że masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów jeżeli wytwarzasz odpady niekomunalne

Po zarejestrowaniu firma dostaje indywidualny numer rejestrowy, który musi być umieszczany na każdym dokumencie dotyczącym obrotu odpadami.

Sporządzanie BDO według nowych zasad

Sprawozdania BDO


Życie przedsiębiorcy w Polsce nie jest łatwe. Tylko od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. wprowadzono 4 nowelizacje ustawy o rejestrze BDO. Dotyczą one przede wszystkim ewidencji odpadów, wzorów kart ewidencji odpadów, terminów sprawozdań. Ewidencja odpadów w firmie - jeżeli wytwarzasz odpady niekomunalne Twoim obowiązkiem jest rejestracja w BDO.

Do końca 2020 r. przedłużono okres przejściowy w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej dla Bazy Danych odpadowych. Dokumentacja ta może być sporządzana w formie papierowej, ale pod warunkiem, że równocześnie prowadzona jest w formie elektronicznej.

Celem BDO jest monitorowanie obrotu odpadami w czasie rzeczywistym. Początkiem tego łańcucha jest producent opakowań zwrotnych lub odpadów. Po drodze firmy transportowe odbierające i dostarczające odpady na składowiska. Ostatnim ogniwem jest firma dokonująca recyklingu i utylizacji odpadów. Dane zamieszczone na dokumencie sporządzonym przez pierwszą firmę muszą zgadzać się z danymi umieszczonymi na dokumentach sporządzonych przez ostatnią.

Tak więc cała procedura jest bardzo skomplikowana i czasochłonna. Za błędnie prowadzoną dokumentację BDO grożą kary administracyjne od 5 tys. nawet do 1 mln zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców organizujemy konsultacje w zakresie BDO, które pozwalają im zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i ułatwiają samodzielne sporządzenie BDO.

Ewidencja BDO - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu ewidencji odpadów a wnioski o rejestrację BDO to dla nas chleb powszedni. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej - 61 307 06 88

Sprawozdania roczne BDO


Poza prowadzeniem dokumentacji bieżącej każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru BDO musi sporządzić sprawozdanie roczne. W tym roku wyjątkowo termin ten został przedłużony do 30 czerwca za rok 2019. Wynika to z ciągłego udoskonalania systemu elektronicznego, który ma być prostszy dla przedsiębiorców, ale chwilowo powoduje chaos i dezorientację.

Nasze doświadczenie z BDO sprawia, że wykonanie dokumentacji z zakresu BDO nie nastręcza nam trudności i zawsze jest zgodne z przepisami obowiązującymi w danej chwili. Dzięki temu przedsiębiorcy oszczędzają czas i mogą uniknąć dotkliwych kar administracyjnych.