tel: +48 61 307 06 88 tel: +48 694 093 972

Audyt ochrona środowiska, audyty środowiskowe

Niewątpliwie poważnym problemem każdego przedsiębiorcy jest dotrzymywanie wymagań związanych z poszczególnymi obszarami działalności. Tym samym często zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność weryfikacji stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności. W ramach audytu środowiskowego oferujemy m.in.:

  • określenie obowiązków prawnych i organizacyjnych z zakresu ochrony środowiska
  • przegląd posiadanych przez zakład decyzji związanych z ochroną środowiska
  • programy dostosowawcze w ramach wykazanych niezgodności
  • ocena zgodności z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiska ISO 14 001:2015
  • identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych

Szczegółowy zakres usługi jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.